Styrejuss og styreansvar (3)
 

SA_full logo Norge_blå_3x.png

Alle tjenestene i Styreportalen er forhåndsdefinert med hensyn til opplegg og pris

Aktuelle og framtidige, juridiske tjenester i portalen:
  1. Gjennomgang av avtaler og avtaleutkast eksponert for styreansvar - les mer
  2. Gjennomgang av saker eksponert for styreansvar - les mer

  3. Analyse av styreansvarsrisiko ved konkursfare  - les mer og bestill

  4. Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse – daglig leder - les mer

  5. Bistand i det å få på plass en aksjonæravtale - les mer

  6. Bistand ved emisjon - les mer

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved-3825.jpg
 

3.3: Bistand ved konkurshåndtering  - Advokatkontoret xxxxx AS 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder i virksomheter som heller i retning av å begjære oppbud/slå bedriften konkurs.

 

Målsetting med bistanden

Tjenesten er et opplegg fra A til Å for å effektivisere og kvalitetssikre prosessen med sikte på å begrense skade, og dermed ansvar i forbindelse med konkurshåndtering.   

 

Tilnærming

Avklare med kunde hva en ønsker at Harris skal bidra til, og hva slags grep som er tatt og ønskes gjennomført i tilknytning til mulig, framtidig konkurs.

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Pris (minimum/maksimum): kr. 25.000 til kr. 40.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alterntiv a: Kunden selv fremskaffer selv nødvendig dokumentasjon ut fra oversendte sjekklister fra Harris (kr. 25.000,-) 

Alterntiv b: Harris bistår med vurdering av dokumentsjon (kr. 32.500,-) 

Alternativ c: Harris bistår med vurdering og samlet oppsett av dokumentasjon (kr. 40.000,- )

I alle tre alternativene er det Harris som vurderer den framlagte dokumentasjonen med tanke mangler og risiko.  

Bestilling av bistand ved konkurshåndtering - Harris AS

Ttilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!