StyreportalNorge

Styreportalen er et møte- og handelssted innen styrearenaen i Norge. Her finner eiere, styrer og daglig leder kvalitetssikrede, strategiske produkter og tjenester rettet inn mot å takle dagens og morgendagens utfordringer for virksomhetene.

StyreAkademiet fungerer som megler eller kjøpsveileder, og det gis gode rabatter. De aktuelle tjenestene og produktene er tilgjengelig for alle, men bare medlemmer oppnår den rabatten som gjelder. Er du ikke medlem? Klikk her før du bestiller... 

ER DU POTENSIELL KJØPER AV STYRERELATERTE PRODUKTER OG TJENESTER?

Slik bruker du Styreportalen

Gå inn på den undersiden som er mest aktuell for deg, og let etter emne og tilbyder.

Trenger du hjelp til å finne den rette leverandør? Ta kontakt med aktuell megler eller kjøpsveileder fra StyreAkademiet. Vi gir deg objektive råd ut fra de behov du måtte ha

ER DU POTENSIELL TILBYDER ELLER LEVERANDØR AV STYRERELETERTE PRODUKTER OG TJENESTER?

Slik bruker du Styreportalen

Gå inn på den undersiden til denne som er mest aktuell for deg, og let etter det emnet som passer best i kolonnen til høyre. 

Ønsker du å annonsere må du fylle ut et skjema som du kan laste ned her. Trenger du veiledning? Ta kontakt med aktuell megler. 

Vi har et eget opplegg for de som har produkter og tjenester under utvikling, og som trenger å finne strategiske leverandører, samarbeidspartner og/eller pilotkunder/-brukere. Klikk her 

HOVEDEMNER (tilbudet vil bli utviklet over tid)

1. Styresammensetning omhandler tjenester og produkter rettet mot å bistå bedriften med riktig styresammensetning (fra rekruttering til analyse, endring og avvikling).

2. Styreutvikling går på verktøy og bistand i å utvikle styrets profesjonalitet og praksis(fra kompetanseanalyse til styreevaluering og coaching av det samlede styre).

3. Styrekompetanse er rettet mot alt som kan utvikle styrekompetanse (fra styrekurs til individuell styrecoaching, deltagelse i støttegrupper, nettbaserte kurs, styrehåndbøker m,v,).

4. Styringsløsninger er alle produkter og tjenester knyttet hvordan en skal styre, rapportere og kommunisere rundt virksomhetens verdi, resultater og utvikling (fra design av styringsprosessene og til ulike verktøy og hjelpemidler innen virksomhetsstrategi, organisasjon og oppfølging/rapportering/ kontroll/ evaluering).