top of page

DEN NASJONALE STYREDAGEN

30 års jubileum StyreAkademiet Oslo - 14. November

Møt blant annet Johan H. Andresen 

STYREKOMPETANSE FOR FREMTIDEN 

FÅ VÅRE ANBEFALINGER

Undersøkelse om betydningen av gode relasjoner i bedriftens overordnede beslutningskjede 

 

Høsten 2022 og våren 2023 satte StyreAkademiet i gang med en webinar-rekke  som handlet om styrer og styre-rollen i endring.

 

Høsten 2023 vil det blir et seminar som handler om årets styreundersøkelse, og de funn som der er gjort. 

I undersøkelsen får vi fram en eventuell samvariasjon mellom gode relasjoner i selskapets overordnede beslutningskjede og selskapets økonomi.

Er det i det hele tatt slik at gode relasjoner mellom eiere og styret og mellom styret og daglig leder fremmer gode prestasjoner og resultater i bedriften? 

Og hva slags "driverne" er det som hemmer og fremmer gode relasjoner mellom disse sentrale partene?

Så snart undersøkelsen er oppsummert vil informasjon om undersøkelsen bli lagt ut - sammen med en oversikt over hva StyreAkademiet vil gjøre av tiltak for en spre den kunnskapen som undersøkelsen frembringer.  

Veiviser kort.png
Se filmen om styresammensetning:
Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og andre former for kompetanse- og utviklingsrettede tiltak.

 

Vi vil styrke SmB-segmentet sin posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Styreforum

Som medlem hos oss holder du deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål. 

 

StyreAkademiet har etablert Styrerforum - et forum for erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon omkring styrerettede tema.  

Bli medlem
 

Er du eier, har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid? Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring.

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

Våre styreundersøkelser

Hvordan går det med bedrifter som har samme styreleder som daglig leder? En svært omfattende undersøkelse (33.000 bedrifter), som gir veldig overraskende resultat

Hva kjennetegner styrene i bedrifter som gjør det godt økonomisk? Hva lønner det seg at styrene gjør/ikke gjør?

 

bottom of page