top of page

STYREKOMPETANSE FOR FREMTIDEN 

FÅ VÅRE ANBEFALINGER

Webinar-rekke om styrer i endring

 

Høsten 2022 satte StyreAkademiet i gang med en webinar-rekke på i alt 6 webinarer, og som alle vil handle om styrer og styre-rollen i endring.

 

Webinarene har samme form, men er forskjellige i innhold, og med ulike foredragsholdere. Det gjennomgående temaet er at styrene og styrerollen er i rask og omfattende endring – i ferd med å tilpasse seg de underliggende trendene i dagens og morgendagens samfunn og næringsliv.  

 

Foredragsholderne er leverandører til StyreAkademiet (distribuert i StyreportalNorge), og er eksperter hver på sitt felt. De dekker alt fra styrerekruttering til styrekompetanse, styreutvikling og styrejuss, samt styreverktøy og løsninger.

 

Dette er de styre-områdene som endrer og utvikler seg raskest, og der dagens styrer i størst grad trenger å endre seg og sin praksis. Disse webinarene håper og tror vi oppleves vil oppleves som midt i blinken for eiere, styrer og ledere - for bredden av norske virksomheter og organisasjoner.

 

Innhold i webinarene:

  1. Om det viktigste som styrene gjør – og ikke gjør  - oktober 2022

  2. Om styrer i endring - konsekvenser for styre-rekruttering - 22.november - se foredrag 

  3. Om styrekompetanse og etterspurte styre-egenskaper   

  4. Om det mest risikofylte ved styrearbeidet (styrejuss og styreansvar) - 28.03.2023 - påmelding lengre nede på siden

  5. Om effektivisering og kvalitetssikring av styrets arbeid  - styreverktøy og løsninger

  6. Om hva som endrer seg mest i styrene – framtidens styre og styrepraksis  
     

Gjennomgangsfigur, og den som introduserer tema og foredragsholdere, er Victor Jensen, leder av StyreAkademiet på landsplan.   

Veiviser kort.png
Se filmen om styresammensetning:
For øyeblikket ingen kommende arrangementer
Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og andre former for kompetanse- og utviklingsrettede tiltak.

 

Vi vil styrke SmB-segmentet sin posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Styreforum

Som medlem hos oss holder du deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål. 

 

StyreAkademiet har etablert Styrerforum - et forum for erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon omkring styrerettede tema.  

Bli medlem
 

Er du eier, har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid? Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring.

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

Våre styreundersøkelser

Hvordan går det med bedrifter som har samme styreleder som daglig leder? En svært omfattende undersøkelse (33.000 bedrifter), som gir veldig overraskende resultat

Hva kjennetegner styrene i bedrifter som gjør det godt økonomisk? Hva lønner det seg at styrene gjør/ikke gjør?

 

bottom of page