top of page
Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og andre former for kompetanse- og utviklingsrettede tiltak.

 

Vi vil styrke SmB-segmentet sin posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Styreforum

Som medlem hos oss holder du deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål. 

 

StyreAkademiet har etablert Styrerforum - et forum for erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon omkring styrerettede tema.  

Bli medlem
 

Er du eier, har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid? Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring.

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

Våre styreundersøkelser

Hvordan går det med bedrifter som har samme styreleder som daglig leder? En svært omfattende undersøkelse (33.000 bedrifter), som gir veldig overraskende resultat

Hva kjennetegner styrene i bedrifter som gjør det godt økonomisk? Hva lønner det seg at styrene gjør/ikke gjør?

 

bottom of page