STYREKOMPETANSE FOR FREMTIDEN 

FÅ VÅRE ANBEFALINGER

Den Nasjonale Styredagen 2021

Tirsdag den 30.11 på Litteraturhuset i Oslo - 10.00 til 16.00

Styret - bremsekloss eller innovasjonspådriver?

Tiden er forbi for styret som sandpåstrøingsorgan. Styret forventes nå å innta en helt annen og mer aktiv rolle i framtidig overlevelse, utvikling og verdiskapning.

Hør hva fremtrendende næringslivsledere mener om saken, og hvordan de selv har agert som pådrivere for innovasjon og digitalisering.  

Spørsmål? Kontakt Victor Jensen - victor.jensen@styreakademiet.no - mobil 90 60 45 11
Veiviser kort.png
Se filmen om styresammensetning:
Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og andre former for kompetanse- og utviklingsrettede tiltak.

 

Vi vil styrke SmB-segmentet sin posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Styreforum
 

Som medlem hos oss holder du deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål. 

 

StyreAkademiet har etablert Styrerforum - et forum for erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon omkring styrerettede tema.  

Bli medlem
 

Er du eier, har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid? Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring.

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

Våre styreundersøkelser

Hvordan går det med bedrifter som har samme styreleder som daglig leder? En svært omfattende undersøkelse (33.000 bedrifter), som gir veldig overraskende resultat

Hva kjennetegner styrene i bedrifter som gjør det godt økonomisk? Hva lønner det seg at styrene gjør/ikke gjør?