STYREKOMPETANSE FOR FREMTIDEN 

FÅ VÅRE ANBEFALINGER

- Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging samt gjennom opplæring og kurs. 

Vi vil styrke norske virksomheters posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Se filmen om fremtidens styrearena
Styrefora
 

Du holder deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål som medlem hos oss. 

 

StyreAkademiet har etablert eierforum, styreforum, lederforum, oppstartsforum og consultingforum på LinkedIn, slik at du enkelt kan trekke veksler på andres erfaringer.   

 

Bli medlem
 

Har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid?  

Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring. Sammen blir vi sterke. 

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

© StyreAkademiet 2019