top of page

Meld deg på nyhetsbrev

I StyreAkademiet vil vi med ulike mellomrom sende ut informasjon og nyhetsbrev. Noen ganger bare til medlemmer, og andre ganger også til andre interesserte.
 
Meld deg på nyhetsbrev, og di vil motta informasjon og nyheter av interesse for alle som er involvert i eierskap, styre og ledelse - sett ut fra et styrings- og styreperspektiv.
Blir du medlem kan du delta på ett av våre nettbaserte styrefora.
Våre landsdekkende, nettbaserte styrefora er et nytt medlemstilbud. Bli med i ett av våre nettfora for rask og løpende oppdatering av styre-relatert kompetanse - les mer
bottom of page