top of page
  • Å forebygge og forhindre at styret kommer i ansvar - WEBINAR OM STYREJUSS
    28. mar., 09:00 – 9:45
    Webinar med foredrag og spørsmål
    Det er blitt klart mer krevende å håndtere styre-rollen, og stadig flere styrer og styremedlemmer kommer i ansvar. I dette webinaret om styrejuss kan du høre om hva forretningsadvokater sier om det å forebygge og forhindre det som ingen styremedlemmer ønsker å komme ut for.
bottom of page