Regioner

Finn StyreAkademiet i din region
StyreAkademiet Oslo

 

Bor du innenfor grensene til Oslo? Da er det selvsagt at du melder deg inn i StyreAkademiet Oslo. Foreningen har et nært samarbeid med Polyteknisk Forening.

Hjemmesiden finner du under StyreAkademiet i Oslo

Lederen for foreningen er Adil Osmani  adil@osmani.no 

StyreAkademiet Hordaland

 

Holder du til i Hordaland eller Sogn og Fjordane? Da kan du bli medlem av StyreAkademiet i Hordaland.

 

Du finner mer om oss på http://www.styreakademiethordaland.com, eller du kan kontakte Victor Jensen på epostadressen bergen@styreakademiet.no 

StyreAkademiet Innlandet
 

Bor du i et fylke som grenser til Mjøsa? Da er det naturlig at du melder deg inn i StyreAkademiet Innlandet - www.styreakademietinnlandet.no

Da kan du sende en epost til post@styreakademietinnlandet.no og møte leder Amund Kristoffersen.

StyreAkademiet Sunnmøre

 

Bor du på Sunnmøre? I så fall finner du StyreAkademiet Sunnmøre i din nærhet. 

Lederen er Kristian Haahjem - kristian@haahjem.no

StyreAkademiet Østfold

 

Bor du på sørsiden av Oslo og på østsiden

av Oslofjorden? I så fall hører du hjemme i StyreAkademiet Østfold. Hjemmesiden til

avdeling Østfold er Ønsker du kontakt

www.styreakademietostfold.com daglig leder

Per-Steinar Krogstad på 90135511 eller psk@bizraise.no

StyreAkademiet Sørlandet

 

Bor du i et av Agder-fylkene? Da hører du hjemme i vårt nystartede StyreAkademiet Sørlandet. 

 

Kontakt lederen som heter August Kjerland på 907 39 916 eller epost august@klodeborg.no

© StyreAkademiet 2019