Regioner

Finn StyreAkademiet i din region
StyreAkademiet Oslo

 

Bor du innenfor grensene til Oslo? Da er det selvsagt at du melder deg inn i StyreAkademiet Oslo.

​Nyvalgt leder for foreningen er Gunnar Haugen - kontakt@styreakademietoslo.no

 

Foreningen er under reorganisering, har fått nytt styre og vil relansere seg i løpet av 2020. 

StyreAkademiet Vestland

 

Holder du til i Vestland? Da kan du bli medlem av StyreAkademiet Vestland eller StyreAkademiet Sogn. 

Du finner påmelding her (StyreAkademiet Vestland), eller du kan kontakte Rasmus Haugen sandvik (styreleder) eller Victor Jensen på på epostadressen bergen@styreakademiet.no 

StyreAkademiet Innlandet

Bor du i et fylke som grenser til Mjøsa? Da er det naturlig at du melder deg inn i StyreAkademiet Innlandet - www.styreakademietinnlandet.no

Da kan du sende en epost til post@styreakademietinnlandet.no og møte leder Sigbjørn Hemstad (sihemsta@online.no)

StyreAkademiet Sunnmøre

 

Bor du på Sunnmøre? I så fall finner du StyreAkademiet Sunnmøre i din nærhet. 

Lederen er Kristian Haahjem - kristian@haahjem.no

StyreAkademiet Østfold

 

Bor du på sørsiden av Oslo og på østsiden

av Oslofjorden? I så fall hører du hjemme i StyreAkademiet Østfold. Hjemmesiden til

avdeling Østfold er Ønsker du kontakt

www.styreakademietostfold.com daglig leder

Per-Steinar Krogstad på 90135511 eller psk@bizraise.no

StyreAkademiet Sørlandet

 

Bor du i et av Agder-fylkene? Da hører du hjemme i vårt nystartede StyreAkademiet Sørlandet. 

 

Kontakt lederen som heter August Kjerland på 907 39 916 eller epost august@klodeborg.no

IMAG2059.jpg
StyreAkademiet Sogn

 

Bor du i Sogn? I så fall finner du StyreAkademiet Sogn i din nærhet. 

Lederen er Egon Moen - emm@egon.one