Hva er styreforum?
 
Vi har laget et lukket, nettbasert styreforum, der ulike grupper av medlemmer vil få sine tema belyst.Du velger selv om du vil være aktiv på forumet, og i hvilken grad. 
Rollebaserte tema:
Er du bedriftseier, vil du ut fra rolle naturlig være opptatt av styresammensetning, styrerekruttering, styreinstruks og styreavtale, samt relasjonen og kommunikasjonen mellom eiere og styret. Dette blir behandlet i styreforum.
Er du styreleder eller styremedlem vil du naturlig være opptatt av hva som er god styrepraksis, og hvordan en kan utvikle denne - individuelt såvel som kollektivt.
Tilsvarende rollebasert fokus vil det periodisk og etter hva som skjer i samfunnet og ellers, være på styrerelevante tema for ledere, styrekandidater, gründere og oppstartsbedrifter, samt de som har noe å tilby på styrefeltet (konsulenter, rådgivere, kursholdere, produktleverandører etc. 
Meld deg på Styreforum på linkedin