top of page
Hva er styreforum?
 
Vi har laget et lukket, nettbasert styreforum, der ulike grupper av medlemmer vil få sine tema belyst.Du velger selv om du vil være aktiv på forumet, og i hvilken grad. 
Rollebaserte tema:
Er du bedriftseier, vil du ut fra rolle naturlig være opptatt av styresammensetning, styrerekruttering, styreinstruks og styreavtale, samt relasjonen og kommunikasjonen mellom eiere og styret. Dette blir behandlet i styreforum.
Er du styreleder eller styremedlem vil du naturlig være opptatt av hva som er god styrepraksis, og hvordan en kan utvikle denne - individuelt såvel som kollektivt.
Tilsvarende rollebasert fokus vil det periodisk og etter hva som skjer i samfunnet og ellers, være på styrerelevante tema for ledere, styrekandidater, gründere og oppstartsbedrifter, samt de som har noe å tilby på styrefeltet (konsulenter, rådgivere, kursholdere, produktleverandører etc. 
Meld deg på Styreforum på linkedin
bottom of page