top of page

Våre målgrupper

Blir du medlem i StyreAkademiet vil du fritt kunne delta på medlemsmøter og få rabatt på styredag. Her vil du møte dyktige foredragsholdere/forelesere, møte likesinnede og knytte nettverk.
Målgrupper for StyreAkademiet er bedriftseiere, styremedlemmer, styrekandidater, daglig leder og administrasjon, grundere, konsulenter, rådgivere og tilbydere av styrerelevante produkter og tjenester.

Gjennom StyreAkademiet vil virksomheten få tilgang både på ressurser, erfaringer og kompetanse, og du vil kunne skaffe deg det du trenger.
 
StyreAkademiet er også et sted å vise fram ditt potensiale enten som styremedlem eller som ressurs i styrerelaterte saker.     
Styreforum på LinkedIn
På styreforum vil du kunne drøfte problemstillinger som du er opptatt av - åpent, eller via redaktøren for forumet. 

Bedriftseiere
 

Rett som det er dukker det opp problemstillinger som har å gjøre med aktivt eierskap. Kan hende trenger du å rekruttere nye styremedlemmer? Er du usikker på hva du trenger, og hva som er den ideelle styresammensetning?

 

I neste omgang kan det hende du trenger å ha en mal for styreinstruks eller vite litt om honorering av styremedlemmer. I StyreAkademiet er aldri hjelpen langt unna.

 

Kan hende vil du gjerne bli inspirert av en dyktig foredragsholder. Da kan du komme på medlemsmøte eller være med på Styredagen for å høre andres erfaringer og få impulser - eventuell bli kjent med andre i samme situasjon som deg.

 

Styremedlemmer eller styreledere
 

Å være styremedlem eller styreleder og gjøre en god styrejobb blir mer og mer krevende. Risikoen for å måtte påta deg ansvar er også blitt større.

 

Hva er da bedre enn å være med i en forening for fremme av godt styrearbeid? Der det foregår erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanseoverføring?

Bli med og opplev styrken ved å omgås likesinnede. Enten dette er på møter eller på nett.

 

Styreforum gjør det mulig for deg å få svar på det som opptar deg her og nå. Og fra noen som har gått løypen før og vet hvordan du skal ta deg opp og ned de bratteste bakkene.

Daglige ledere og administrasjon
 

Alle som jobber opp mot et styre vil føle at det noen ganger er ganske krevende. Man kjenner en sak godt, men det er ikke alltid like lett å få lagt det fram slik at styret forstår.

 

Og blir beslutningsgrunlaget for uklart og usikkert risikerer du at styret skyver saken foran seg og du kommer i klemme med hensyn til signaler du har gitt eksternt og internt.

 

Dette og andre problemstillinger vil du kunne drøfte med likesinnede i styreforum, og du kan høre på foredragsholdere som forteller om sine erfaringer. Lær hvordan du skal opptre slik at styret får fullt tillit til deg, og hvor du skal sette grense for styrets detaljorientering og overdrevne inngripen.

Gründere og styrekandidater

 

StyreAkademiet er opptatt at at nye virksomheter og nye styrekandidater gis gode vekstvilkår. Derfor tilbyr de fleste regionforeningene rabattert medlemsavgift for denne målgruppen.

Gjennom StyreAkademiet kan du få innspill om hvordan skaffe seg ressurspersoner inn i styret - uten at det skal måtte gå for mye ut over økonomien i oppstartsfasen. Du vil også få mulighet til å treffe noen av de som kanskje er rett kandidat?

Konsulenter, rådgivere og tilbydere av tjenester innen det styrefaglige feltet
 

Dette er den viktigste ressursen i StyreAkademiet, og vi trenger deg/dere som medlem eller sponsor! Dere  trengs både som styrekandidater og foredragsholdere og som redaktør/medredaktør og ressurserpersoner tlknyttet redaksjonenen for Styreforum.

 

Men sist men ikke minst er det behov for dere som stoffleverandlører. Gjennom faglige artikler, videoer, referanser, cases og annet, kan dere bidra til å høyne kunnskapsnivået om godt styrearbeid og alt som hører sammen med dette av holdninger, forståelse, metoder, teknikker og verktøy.   

bottom of page