top of page

Om StyreAkademiet

StyreAkademiet er en landsdekkende, ideell forening for fremme av godt styrearbeid.

 

StyreAkademiet tror at styrer som er riktig sammensatt og jobber på en profesjonell måte er avgjørende for virksomhetenes overlevelse og utvikling.

God eiersstyring og selskapsledelse,
corporate governance

Eierskap er viktig, styrearbeid er svært viktig og daglig ledelse av avgjørende for suksess. Hva er da viktigere for eiere av virksomheter enn å skaffe seg det rette styret, basert på en klar og god eierstrategi?

 

StyreAkademiet viser til NUES sitt arbeid for fremme av god eierstyring og selskapsledelse - Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse

Profesjonelt styrearbeid

Styrearbeidet er blitt for krevende til at styreleder kan takle oppgaven alene. Godt teamsarbeid med full utnyttelse av styrets samlede kompetanse og egenskaper må til.

 

Styret må beherske både strategioppgaven, organiseringsoppgaven, kontrolloppgaven og egenutviklingsoppgaven. Dette er styrets hovedansvarsområder, og er områder som er svært forskjelligartet av natur. Summen av krav må møtes av styret som samarbeidende team.  

Daglig ledelse og administrasjon
Styrets egenutvikling 

Daglig leder og administrasjonen legger til rette for styrets beslutningsprosess. Uten god saksbehandling opp mot styret kommer styret til kort.

 

StyreAkademiet setter derfor fokus styrets beslutningsprosess og den saksbehandling, rapportering og analyse som virksomhetens ledelse står for. Alt sammen avgjørende for å kunne ta de rette beslutninger til rett tid.

Uten et styre i læring og utvikling er det vanskelig å skape en organisasjon preget av det samme. Det er derfor ikke uten grunn av NUES anbefaler systematisk styre-evaluering.

 

Trenger dere effektive verktøy for styre-evaluering? StyreAkademiet kan hjelpe.

LA OSS MØTES

“Vi er en forening som har hatt betydning for utvikling av godt styrearbeid i mer enn 20 år.  Vi ser frem til å møte deg på din egen arena. Enten vi møtes fysisk eller på nettet vil vi ha nytte av å utveksle erfaringer og hente fram og unytte den ekspertisen vi sammen besiltter. Hva venter du på? "la oss møtes" 

Victor Jensen, leder av StyreAkademiet Norge

bottom of page