STYREKOMPETANSE FOR FREMTIDEN 

FÅ VÅRE ANBEFALINGER

Den Nasjonale Styredagen handlet om styret som pådriver for innovasjon og digitalisering.

Videoer fra dagen er gir deg et innblikk i hva som er dagens og morgendagens største utfordringer for et styre.

Først får du et innblikk i hva StyreAkademiet kan bidra med, og deretter tre utdrag fra dagens foredrag. Disse gir deg garantert noe å tenke på - enten du er bedriftseier som ønsker deg et godt styre, er styreleder eller styremedlem som vil utvikle en god styrepraksis eller er daglig leder som vil avklare sin rolle og sitt ansvar i forhold til sitt styre.
Men sist og ikke minst - om du ønsker deg inn på eller vil forsterke ditt bidrag på styrearenaen.


Victor Jensen, leder i StyreAkademiet Norge - om StyreAkademiet
Anita Krohn Traaseth, leder, styreleder og foredragsholder - om den 6. innovasjonsbølgen
Anita Krohn Traaseth, om tillitsformelen
Vidar Top, forsker og rådgiver - om å krige og tie i styrerommet      
Veiviser kort.png
Se filmen om styresammensetning:
Aldri har det vært viktigere med et godt styre

Vårt mål er å bidra til bedre styrerettet kompetanse i eierskap, styre og ledelse. Det gjør vi gjennom foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og andre former for kompetanse- og utviklingsrettede tiltak.

 

Vi vil styrke SmB-segmentet sin posisjon i markedet og samfunn. Vårt bidrag er en riktigst mulig styrekompetanse basert på profesjonalitet, mangfold og helhetstenkning.

Styreforum
 

Som medlem hos oss holder du deg oppdatert på relevante styrefaglige spørsmål. 

 

StyreAkademiet har etablert Styrerforum - et forum for erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon omkring styrerettede tema.  

Bli medlem
 

Er du eier, har du styreverv, jobber opp mot styrer eller er generelt interessert i styrearbeid? Ta del i våre nettverk og bidra med din  erfaring.

Du blir medlem ved å melde deg inn i en av våre regioner eller til StyreAkademiet Norge. 

 
 

 

Våre styreundersøkelser

Hvordan går det med bedrifter som har samme styreleder som daglig leder? En svært omfattende undersøkelse (33.000 bedrifter), som gir veldig overraskende resultat

Hva kjennetegner styrene i bedrifter som gjør det godt økonomisk? Hva lønner det seg at styrene gjør/ikke gjør?