Styrejuss og styreansvar (4)
 

SA_full logo Norge_blå_3x.png

Alle tjenestene i Styreportalen er forhåndsdefinert med hensyn til opplegg og pris

Aktuelle og framtidige, juridiske tjenester i portalen:
  1. Gjennomgang av avtaler og avtaleutkast eksponert for styreansvar - les mer og bestill
  2. Gjennomgang av saker eksponert for styreansvar - les mer og bestill

  3. Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare  - les mer og bestill

  4. Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse – daglig leder - les mer og bestill

  5. Bistand i å få på plass en aksjonæravtale - les mer og bestill

  6. Bistand ved emisjon - les mer og bestill

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved-3825.jpg
 

4.1 Bistand ved gjennomgang av avtaler og avtaleutkast eksponert for styreansvar

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder som vurderer å inngå avtaler med høy risiko-eksponering (i forhold til økonomi, skader etc.)

Målsetting med bistanden

Tjenesten er å gjennomgå avtale/avtaleutkast for å avdekke og om mulig begrense risiko.    

Tilnærming

Få fram tilgjengelig dokumentasjon og uttalelser, vurdere sannsynlig og mulig konsekvens for virksomheten (i vid forstand) og få vurdert mulige risikoreduserende tiltak.  

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 35.000 til kr. 49.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer selv dokumentasjon ut fra sjekklste - juristen vurderer det som blir framlagt (kr. 35.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med framskaffelse av dokumentasjon og uttalelser (kr. 40.000,-) 

Alternativ c: Jurist bistår med samlet arbeid og vurdering fra start til slutt (kr. 49.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bestilling av gjennomgang av avtaler eksponert for styreansvar (4.1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.2 Gjennomgang av saker eksponert for for styreansvar

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder som håndterer saker med høy risiko-eksponering (i forhold til økonomi, skader etc.)

Målsetting med bistanden

Tjenesten er å gjennomgå saken for å avdekke og om mulig begrense risiko.    

Tilnærming

Få fram tilgjengelig saksdokumentasjon og uttalelser, vurdere sannsynlig og mulig konsekvens for virksomheten (i vid forstand) og få vurdert mulige risikoreduserende tiltak.  

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 35.000 til kr. 49.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer selv dokumentasjon ut fra sjekklste - juristen vurderer det som blir framlagt (kr. 35.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med framskaffelse av dokumentasjon og uttalelser (kr. 40.000,-) 

Alternativ c: Jurist bistår med samlet arbeid og vurdering fra start til slutt (kr. 49.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bestilling av gjennomgang av saker eksponert for styreansvar (4.2)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.3: Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder i virksomheter som heller i retning av å begjære oppbud/slå bedriften konkurs.

Målsetting med bistanden

Tjenesten er et opplegg fra A til Å for å effektivisere og kvalitetssikre prosessen med sikte på å begrense skade, og dermed ansvar i forbindelse med konkurshåndtering.   

 

Tilnærming

Avklare med kunde hva en ønsker at juristen skal bidra til, og hva slags grep som er tatt og ønskes gjennomført i tilknytning til mulig, framtidig konkurs.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 25.000 til kr. 40.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer dokumentasjon ut fra sjekklister - juristen vurderer det som er framskaffet  (kr. 25.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med dokumentajonshåndteringen (kr. 32.500,-) 

Alternativ c: Jurist bistår i hele prosessen fra framskaffelse og til samlet vurdering (kr. 40.000,

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare (4.3)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.4: Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse av daglig leder 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder i virksomheter som vurderer å avvikle eller si opp daglig leder.

 

Målsetting med bistanden

Tjenesten er et opplegg som dekker hele prosessen fra et første initiativ blir tatt og fram til en fratredelsesavtale foreligger.    

 

Tilnærming

Avklare med kunde hva slag mandat fra styret som foreligger, hva slags avtale som er inngått med daglig leder, hva en ser for seg som ønskelig og hvor dypt en ønsker at juristen skal involvere seg.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 34.000 til kr. 59.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Gjøre en analyse av situasjon og muligheter ut fra den dokumentasjjon som kunden framskaffer  (kr. 34.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å utvikle en plan og utforme et utkast til fratredelsesavtale (kr. 47.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i forberedelsesmøter og i forhandlinger om en fratredelsesavtale (kr. 59.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse av daglig leder (4.4) 

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.5: Bistand i å få på plass en aksjonæravtale 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styret/eierne i en virksomhet som ønsker å på plass eller endre en eksisterende aksjonæravtale.  

 

Målsetting med bistanden

Tjenesten vil sikre at ulike aksjonærer for nåtid og framtid  sammen og hver for seg kan oppnå mest mulig optimale forhold for styrets arbeid og for eget eierskap.     

Tilnærming

Avklare med kunde hva som er dagens eierstrategi og hva en ser for seg bør avklares for framtid. Avdekke samlede ønsker, og får utformet det som eierne kan enes om. Inkludert i dette er eiernes forhold til styret og egen, eventuelle aktive rolle i selskapet.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 15.000 til kr. 25.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Klartlegge ståsted, ønsker og dagens status på eierskapsområdet, og gi spesifikke anbefalinger (kr. 15.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å utvikle en plan og utforme et utkast til aksjonæravtale (kr. 18.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i avklaringer for å justere og få på plass aksjonæravtalen (kr. 25.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bistand i å få på plass en aksjonæravtale (4.5)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.6: Bistand ved emisjon 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styret/eierne i en virksomhet som ønsker å skaffe mer kapital til selskapet gjennom å styrke egenkapitalen.  

Målsetting med bistanden

Tjenesten vil sikre at en går riktig fram ved emisjonen, og at en bruker de rette fagpersonene til å hjelpe seg.     

Tilnærming

Avklare med kunde hva en har ambisjoner om, hva som er status og hva en mener en trenger av kapital, samt hvilke type eierskap en ønsker å ende opp med. Dernest er det å hjelpe kunden med å kvalitetssikre emisjonen gjennom kostnadseffektiv bruk av de rette fagressursene.    

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 20.000 til kr. 39.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Klartlegge ambisjoner, finansiell status, kaptialbehov og ønsket, framtidig eierskap (kr. 15.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å få utviklet utkast til prospect (kr. 28.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i å utforme bestilling og vilkår for eventuelle andre hjelpere (kr. 39.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandlør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bistand ved emisjon (4.6)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!