top of page

Styrekompetanse (2)

Full logo gjernnomskinnlig Norge.png
2. Styrekompetanse (kurs og seminarer)
Aktuelle og framtidige, kompetansetjenester i portalen:
  1. Grunnleggende styrekompetanse (kurs)
  2. Styrekompetanse for viderekomne (kurs)
  3. Styrekompetanse for spesielle målgrupper (styreleder, ansattevalgte, daglig leder etc.)
  4. Spesielle styretema og opplegg (kurs, foredrag, rådgivning eller coaching -åpent for alle eller tilpasset enkeltkunder)  

2: Styrekompetanse

Definisjon og generelle behov

 Oppleggene er rettet inn mot potensielle, nye eller mer erfarne styremedlemmer eller styreledere. Formen varier fra åpne kurs til virksomhetstilpassede opplegg.    

Målsetting med bistanden

Målet med oppleggene er å heve den enkeltes eller teamets kompetanse på sentrale områder- tilpasset behovet. 

 

Tilnærming

Gjennom mentoren fra StyreAkademiet vil den type bistand blir anbefalt som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - sett i forhold til tid, ressurser og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

Størst utbytte oppnås hos de som er tilstrekkelig motivert, og har satt av nødvendig tid. Det er også en stor fordel med god selvinnsikt (bevissthet omkring egen kompetanse/eget ståsted).   

Innholdet i tjenesten

Innholdet i alt som tilbys er direkte eller indirekte rettet inn mot styrets hovedansvarsområder - strategi-, organisasjons-, kontroll- og egenutviklingsoppgaven. 

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Standard åpne, grunnleggende og viderekomne styrekurs (priser vil bli oppgitt av leverandøren)

Alternativ b: Styrekompetanse for spesielle målgrupper som styreleder, ansatte-valgte etc. (priser blir oppgitt)  

Alternativ c: Spesielle styretema og/eller skreddersydde opplegg tilpasset enkeltkunder (priser blir oppgitt) 

 

Henvendelse innen styrekompetanse (2)

Tilbudene på dette felt gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for henvendelsen - vi kontakter deg snarest!

bottom of page