Styrekompetanse  - området for de første tilbud i vår nyhet "StyreportalNorge" 

Nytt styrekurs - denne gang med fokus på eierstyring og styreledelse

Med dette har vi gleden av å tilby et kurs for eiere og styreledere, og med felles fokus på styrearenaen - Haaheim Gaard - 26. og 27. september 2018. 
Hva bør på plass fra eiers side for å legge til rette for et verdiskapende styre? Hvordan få et godt samspill mellom eier og styreleder? Og hvordan kan styreleder skape et et godt fungere styreteam som virkelig gir daglig leder det han/hun trenger for å lykkes?
Gå ikke glipp av denne muligheten til å få avklart roller, ansvar og forventninger på de mest sentrale posisjonene i forhold til styrets fungering og utvikling. Bli samkjørt, og møte andre i samme posisjon - i de beste omgivelser.     
Les mer om kursets innhold og forelesere. Les mer om Haaheim gaard.
 
Søk mer informasjon med faglig ansvarlig for opplegget, eller meld deg på og betal 
       

Landets eneste tilbud i sitt slag?

Vi bygger stedet for styrekompetanse og styreutvikling!
Hordaland er først ute av regionene med et komplett tilbud til eiere, styrer og daglig leder/ledergrupper som vil utvikle seg på styrearenaen. På et helt unikt sted for seminarer, workshops, kurs og samlinger.  
Haaheim-programmet som tar deg igjennom eierstyring og selskapsledelse fra A til Å. Les mer om programmet og stedet - Last ned komplett brosjyre
I tillegg til det faste programmet har vi forelesningstilbud til de som skal på seminar eller samling og trenger faglig input. Disse kan tilpasses både i omfang og form:
For eiere: Investering og finansiering. Salg, kjøp og overdragelse. Eier-strategien. Styresammensetning. Styrerekruttering. Styreinstruksen og styreavtalen. Last ned
For styrer: Identitet og profil. Virksomhetsstrategi. Styrets organiseringsoppgave-, kontrolloppgave- og ansvar for egenutvikling. Styrets hjelpere - hvordan bli en god bestiller.
For ledelsen: Å bygge et forretningscase. Håndtering av styresaker. Presentasjonsferdigheter. Iverksetting av strategi. Styringsmodell og rapportering. Oppfølging og avvikshåndtering.  
Vil du vite mer om det faglige tilbudet? Trykk her
Vil du vite mer om Haahein Gaard? Trykk her
   
 
Styreprogrammet på Haaheim
STYRERETTEDE DAGSKURS I SERIE - TILPASSET ULIKE MÅLGRUPPER OG BEHOV
 
1. ABC i styrearbeid - nye kurs vil bli annonsert 

Kurset er beregnet på de som har eller ønsker seg et styreverv, og som vil sikre seg den basiskompetanse en må ha for å kunne gjøre en god jobb. På dette kurset vil du lære å kjenne grunnlaget for all god ivaretakelse av styreansvar. 

 

2. Det verdiskapende styret 

Kurset er beregnet på de som ønsker å videreutvikle seg styrefaglig med henblikk på å være verdibidragende under dagens styreutfordringer. God og framtidsrettet styrepraksis er det som vil bli vektlagt.   

 

3. Eierstyring og styreledelse  

Kurset er beregnet på eiere, valgkomite og styreledere, og belyser disse partenes rolle og ansvar i en bedrift, samt viktige problemstillinger i skjæringspunktet mellom eier- og styreansvaret.    

 

Kurspakken er de første tjenestene vi tilbyr i StyrePortalNorge – et nytt medlemstilbud vi vil bygge opp i StyreAkademiet på landsplan. Medlemmer i StyreAkademiet vil få 10 % rabatt.

HVILKET KURS ER DET RETTE FOR MEG? Ta testen - gi deg selv poeng:

  

Hvilken rolle/roller har du på styrearenaen? (kryss av for den siste av de aktuelle)

1 Poeng: styrekandidat

2 Poeng: daglig leder/administrativt ansatt

3 Poeng: styremedlem

4 Poeng: styreleder

5 Poeng: aktiv eier 

 

Hvilken erfaring har du med styrerettet arbeidet?

1 Poeng: ingen erfaring

2 Poeng: under ett år

3 Poeng: mellom 1 til 3 år

4 Poeng: mer enn 3 år

5 Poeng: mange års erfaring i ulike posisjoner og roller

Hvor mange ansatte er det i den største virksomheten du er aktiv i?

1 Poeng: Under 5 ansatte

2 Poeng: 6- 10 ansatte

3 Poeng: 11- 50 ansatte

4 Poeng: 51 – 100 ansatte

5 Poeng: Mer enn 100 ansatte

 

Hva slags styrerettet opplæring har du deltatt i før?

1 Poeng: Ingen

2 Poeng: Et kurs

3 Poeng: Et studium

4 Poeng: 1 kurs og 1 studium

5 Poeng: Flere kurs og studium  

 

Poengberegning:

Tell sammen poengene ut fra de svaralternativene du har avgitt:

 

Her er hva som passer best for deg: 

4 til 10 poeng = ABC i styrearbeid

9 til 15 poeng = Det verdiskapende styre

14 til 20 poeng = Eierstyring og styreledelse

ABC i styrearbeid - sist i Bergen, november 2017 - mandag 27. november

Kurset gikk over en dag (09.00 til 15.30), og dekker følgende tema:

 • Aktuelle lover og regler

 • Hvordan styret velges i henhold til lovverket

 • Styrets ansvar og hovedoppgaver

 • Basis om:

  • Styreinstruks

  • Styrets årsplan

  • Styremøte agenda

  • Logistikken vedr. styrearbeidet, herunder dokumentform

  • Arbeidsdeling styret - daglig ledelse

  • Styreprotokoll

  • Elektronisk styrerom

  • Etc.

Foreleser på kurset er Vidar Andersen - erfaren bedriftseier, styremedlem/styrecoach, leder og foredragsholder. Han er forfatter av flere styrebøker bl.a Styreguiden og styrearbeid på 1-2-3. Les mer om Vidar Andersen

 

Kurssted vil være Bergen sentrum - lokaler vil bli oppgitt i god tid før kursdato. Kurspris er kr. 2750,- inkludert lunsjpakke. 

Prisen er før rabatt på 10 % til medlemmer av StyreAkademiet. 

 

Kursdato var mandag 27. november

Det verdiskapende styret – kurset vil bli satt opp med jevne mellomrom

Kurset dekker følgende tema:

1. Krav og forventninger til bedriftens styre

 • Formelt ansvar og oppgaver

 • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter

2. Styrets sammensetning og kompetanse

3. Styrets arbeidsform

4. Styrets roller og oppgaver

 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse

 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc

 • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring

5. Styrets egenevaluering og egenutvikling

Foreleser på kurset er Bjarne Aamodt – med omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, nasjonal og internasjonalt, samt som rådgiver og foreleser gjennom selskapet iStyrelsen AS. Les mer om foreleseren.

Kurspris er kr. 3250,- inkl. lunsjpakke, eks. MVA. Prisen er før rabatt på 10% til medlemmer av StyreAkademiet.

Kontakt- og bestillingsskjema. For å få 10% rabatt måtte du være eller bli medlem i StyreAkademiet.

 
Du kan betale med Vipps til Styreakademiet Landsforeningen, eller få tilsendt faktura: 
Priser for Styrekurset "Eierstyring og selskapsledelse":   
Første påmeldte i samme bedrift.....................kr. 4600,-                          
Andre påmeldte i samme bedrift . ...................kr. 4300,-
3. 4. og 5. påmeldte i samme bedrift................kr. 4000,-,3700,- og 3400,-           

Takk! Melding er sendt.