top of page

STYREPORTAL NORGE

Portalen har en tredelt hensikt

 1. Klargjøre behov og ønsker hos styrene - se under - les mer

 2. Finne og knytte kontakt med rett ressurs og kompetanse - les mer

 3. Kunne vise til aktuelle, rabatterte rådgivere og løsningsgivere  - les mer 

Facilitator fra StyreAkadmiet

Facilitatorer fra StyreAkademiet tilbyr en times gratis bistand (facilitering) til bedriftene - se under 

Kartlegging av behovet for bistand

Før gratis facilitering må bedriftens representant fylle ut vedlagt skjema

Bilde Gunnar Haugen.png

Gunnar Haugen                   Leder av StyreAkademiet Oslo, og ekspert innen økonomistyring og styringsløsninger

Bilde Hans Christian.png

Hans Kristian Skjold

Leder i Inventura, og ekspert innen behovsavklaring og strategisk rettet kravspesifikasjon

Bilde Victor.png

Victor Jensen

Leder i StyreAkademiet Norge, og ekspert innen styrekompetanse og styreutvikling ​​

Områder for facilitering (portalen er under utvikling og vil bli supplert med stadig nye kandidater og tilbydere). Klikk  på punktene under for å lese mer:  

Eierskapsrettet bistand;

 1. Krav/forventninger til styret

 2. Styresammensetning

 3. Styrerekruttering

 4. Valgkomite-arbeid

Styrerettet bistand og løsninger:

5. styrekompetanse

6. økonomi, ansvar og risiko

7. Styresystemer og verktøy (digitalt styrerom)

8. Styringsløsninger/styre-rapportering og analyse

Anker 1

Målgrupper for portalen:

StyrePortalen er til for sentrale beslutningstakere innen privat, offentlig og frivillig sektor. Dette er beslutningstakere slik som bedriftseiere, valgkomiteer, styrer og leder i små og mellomstore virksomheter. Styrets rolle, ansvar og beslutningsmyndighet er i sentrum for den bistanden som blir gitt.

I tillegg er StyrePortalen til for alle de som har noe å tilby til de samme målgrupper. Dyktige personer som tilbyr seg som mentorer, medlemmer av fagråd (advicery board) og styremedlemmer, samt profesjonelle rådgivere og øvrige tilbydere på styrearenaen.

Hvordan ta plass i StyrePortalen som tilbyder? Les under   

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow - a

De som skal innta en plass innen StyrePortalen, vil bli passert innen følgende fagområder:

Eierskapsrettet bistand;

 1. Krav/forventninger til styret

 2. Styresammensetning

 3. Styrerekruttering

 4. Valgkomite-arbeid

For mentorer og kandidater til fagråd og styre

De som ønsker å tilby seg som mentorer eller medlemmer av advicery board eller som styremedlem, må registrere seg under punkt 3 «styrerekruttering».

 

Dette er en egen database som blir forvaltet av en samarbeidspartner kalt Aboard. Disse vil tilby sine kunder å søke i databasen eller vil la StyreAkademiets facilitatorer eller egne ansatte gjøre dette på jakt etter den rette kandidat.  

 

Ønsker du å registrere deg som kandidat? Klikk her    

Styrerettet bistand og løsninger:

5. styrekompetanse

6. økonomi, ansvar og risiko

7. Styresystemer og verktøy (digitalt styrerom)

8. Styringsløsninger/styre-rapportering og analyse

For rådgivere/konsulenter og tilbydere av produkter/løsninger

De som vil tilby seg som rådgivere og konsulenter i forhold til det å bygge styrekompetanse blir passert under punkt 5.

Bank/finans, regnskapsbyrå, revisjonsbyrå, advokatbyrå og forsikring finner en under punkt 6.

 

Leverandør av digitale styrerom og medlemssystem finnes under punkt 7.

 

Under punkt 8 finner vi leverandør av styringsløsninger og beslutningsstøtte for sentrale beslutningstakere.   

Anker 2
Styreakademiet_web - Cecilie Bannow - a

1. Klargjøre behov og ønsker hos styrene

Her vil styremelemmer og deres bedrifter innen SmB som er medlemmer hos oss kunne få facilitering fram til den rette bistand eller løsning er funnet.

Første time er gratis. Videre facilitering går da over i en mentoringfase, der det blir opp til partene å avklare betingelsene for dette. 

2. Finne og knytte kontakt med rett ressurs og kompetanse

Her vil styremelemmer og deres bedrifter innen SmB som er medlemmer hos oss kunne få facilitering fram til rett ressurs- eller kompetanseperson er funnet.

 

I dette tilfellet i form av en eller flere personer i vår database som kan fungere som mentor, som deltager i fagråd eller som styremedlemmer. 

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow - a
Anker 3
Styreakademiet_web - Cecilie Bannow - a

3. Kunne vise til aktuelle, rabatterte rådgivere og løsningsgivere

Her snakker vi om å kunne vise til aktuelle, rabatterte rådgivere og løsningsgivere med tjenester og løsninger som er målrettet, avgrenser og forutsigbare, og av typen "hjelp til selvhjelp".

 

Disse er profesjonelle tilbydere til SmB, og er i portalen fordi vi mener de representerer framtidens tilbud og tilbudsform innen de aktuelle områder. 

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow - a
bottom of page