top of page
StyreportalNorge - styrerettede tjenester for framtiden

Visste du at styrer i bedrifter som lykkes økonomisk har som sitt fremste kjennetegn at «de henter inn kompetanse ved behov» (StyreAkademiet 2019).

 

I Styreportalen gjør vi det det tryggere og lettere for deg å hente inn slik kompetanse og bistand.

Vår mentor gir deg gratis hjelp til å klargjøre dine ønsker og behov. Deretter blir du presentert for aktuelle tjenester, der du på forhånd får vite hva du får og hva det koster.     

Typer bistand i portalen:
1. Styrerekruttering og kandidat-promotering - les mer

2. Styrekompetanse og styreutvikling - les mer 

3. Styrejuss og styreansvar - les mer

Kommer i portalen:

4. Eierkrav og forventninger til styret

5. Virksomhetsstyring

6. Digitalt styrerom

 StyreAkadeiet med underleverandører - bistår på den rette måten!

Victor mentor.png

Vår første mentor i Portalen:

Viktor Jensen i StyreAkademiet. Erfaren bedriftseier, styreleder, leder og rådgiver.

Hjelper deg med å klargjøre hva du trenger –  ta kontakt

Anker 1
SA_full logo Norge_blå_3x.png
Styreportalen 2.png

STYREREKRUTTERING OG KANDIDATPROMOTERING

Fagområdet retter seg mot:

  1. bedriften som vil rekruttere til sitt styre 

  2. styrekandidaten som gjerne vil tilby seg

 

Mentor hjelper deg til å bli mest mulig tydelig på ditt behov og ønske. Bistanden vil være kortfattet og målrettet - ta kontakt.

Styrekompetanse
SA_full logo Norge_blå_3x.png

STYREKOMPETANSE OG STYREUTVIKLING

Dette fagområdet retter seg mot alt fra grunnleggende styrekurs og til avansert, styrerettet bistand.

Mentor hjelper deg til å bli mest mulig tydelig på ditt behov og ønske. Bistanden vil være kortfattet og målrettet - ta kontakt.

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved-8107 (2).jpg
Styrejuss
SA_full logo Norge_blå_3x.png
Styreportalen 1.png

STYREJUSS OG STYREANSVAR

Dette fagområdet retter seg mot det som ut fra vår erfaring utfordrer og bekymrer styrer mest.

Mentor hjelper deg til å bli mest mulig tydelig på ditt behov og ønske. Bistanden vil være kortfattet og målrettet - ta kontakt.

bottom of page