top of page

Styrerekruttering og kandidatpromotering (1)

SA_full logo Norge_blå_3x.png
Styrerekrutering (1.1)
Kandidatpromotering (1.2)
Aktuelle og framtidige, rekrutteringstjenester i portalen:
  1. Oppdrag/aktiv rekrutteringsbistand til:
    1. Enkelt- virksomheter
    2. Konsern/gruppe av virksomheter
    3. Andre rekrutteringsselskaper                  - les mer og bestill
Aktuelle og framtidige, promoteringstjenester i portalen:
  1. Avdekking av behov/ønsker
  2. Valg av type tjeneste (database)

  3. Valg av søkekriterier og eventuell bistand - les mer og bestill

 2. Abonnement - kommer i 2022
Oppdrag

1.1: Oppdag/aktiv rekrutteringsbistand 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten er for eiere eller deres representanter i valg av styre. Rekrutteringsbistanden varier enklere bistand ("short-list") og til "oppdrag" fra A til Å i rekrutteringsprosessen.  

Målsetting med bistanden

Målet med tjenesten er å få på plass den og eller de rette styremedlemmene i forhold til de generelle rammer, retningslinjer og ambisjoner som gjelder for virksomheten. Dette på en kostnadseffektiv og kvalitativ god måte.

Tilnærming

Gjennom mentoren fra StyreAkademiet vil den type bistand bli anbefalt som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - sett i forhold til tid, ressurser og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

Det er en fordel med en mest mulig tydelig bestilling fra eierne med hensyn til hva en ønsker å oppnå med virksomheten (eierstrategi) - noe som det finnes tjenester for i portalen (eier-bistand).  

Innholdet i tjenesten

Fra ulik bistand av typen "hjelp-til-selvhjelp" til full bistand  - fra oppsett av kravspesifikasjon til aktiv søk (seach) og valg av kandidat (selection). 

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser oppgitt uten moms)

Alternativ a: Kunden får aktiv bistand av type hjelp-til-selvhjelp på kravspesifikasjon, søk og utvelgelse (kr. 49.000,-)  

Alternativ b: Full bistand i alle deler av prosessen - fra kravspesifikasjon og til styreavtale er inngått (kr. 99.000,-) 

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bestilling av rekrutteringsbistand (1.1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - du vi snarest bli kontaktet!

Kandidatpromotering

1.2: Kandidat-promotering 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten er til for kandidater til styreverv eller til fagråd/annen type bistand og ordninger for strategiske rådgivning/ekspertbistand.   

Målsetting med bistanden

Målet med tjenesten er å få formidlet kandidatens ressurser og kompetanse på en best mulig måte.     

Tilnærming

Mentoren fra StyreAkademiet hjelper til med å velge den kandidat-promotering som i størst grad treffer kandidatens ønsker og ambisjoner for framtiden.   

Forutsetninger og forkunnskaper

Det er en fordel med en bakgrunn som faglig eller administrativ leder eller som strategiske rettet fagperson. Relevant utdanning er viktig - sammen med evne til å se muligheter og vurdere risiko.     

Innholdet i tjenesten

Kunne legge seg inn i en styredatabase som danner gode søkemuligheter på de mest sentrale områder av betydning for virksomheter som vil styrke sine strategiske ressurser og kompetanse.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Denne tjenesten blir levert av Aboard AS, og som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

  

Aboard.jpg
bottom of page