top of page

Styreutvikling (3)

Full logo gjernnomskinnlig Norge.png
3 Styreutvikling (rådgivning og strategisk bistand) 
Aktuelle og framtidige, utviklingstjenester i portalen:
 1. Styre-evaluering - (nettbasert undersøkelse og rådgivning)
 2. Plan for styreutvikling - (rådgivning)
 3. Styre-rettet bistand til styret og daglig leder (rådgivningsopplegg):
  1. Strategi- bistand 
  2. Organisasjons-bistand
  3. Bistand i kontroll (virksomhetsstyring)
  4. Bistand i kulturbygging
Styreportalen 2.png
Styreutvikling

3: Styreutvikling 

Definisjon og generelle behov

Tjenestene passer best for styrer i virksomheter som ønsker bistand i å utvikle seg som styre eller få hjelp eller rådgivning innen strategi, organisasjon, kontroll og kulturbygging.  

Målsetting med bistanden

Målet med tjenestene å oppnå en klar og målrettet utvikling av styrets praksis eller hjelp til å få tatt de strategiske grep i virksomheten som styret mener er nødvendig eller ønskelig.  

Tilnærming

Gjennom mentoren fra StyreAkademiet vil den type bistand blir anbefalt som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - sett i forhold til tid, ressurser og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

For å lykkes fullt ut bør det være aksept for tiltaket fra alle medlemmer i styrekollegiet. Dersom modenheten for å motta bistanden er stor, handler det mest om å finne ut hvor behovet for endring er størst, og klargjøre hvor en vil begynne.   

Innholdet i tjenesten

Innholdet i tjenestene vil enten være knyttet til styrets egenutvikling (styre-svaluering og plan for egenutvikling) eller et av de øvrige hovedansvarsområdene til styret (strategi, organisasjon og kontroll).

Tilbudets innretning og kostnad/pris (priser oppgitt uten moms)

Alternativ a: Opplegg for styre-evaluering (mellom 35.000,- og 63.000,-)  - alt etter kundens egeninnsats

Alternativ b: Opplegg for å få fram styrets plan for egenutvikling  (mellom 12.500,- og 42.000,- )  

Alternativ c: Bistand innen strategi, organisasjon, kontroll eller bedriftskultur (mellom 17.500,- og 69.000,-)

  

Henvendelse på bistand innen styreutvikling og strategisk virksomhetsutvikling (3)  

Tilbudet innen dette felt gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for henvendelsen din - vi kontakter deg snarest!

bottom of page