top of page

Styrekompetanse (2) 

Full logo gjernnomskinnlig Norge.png
Her finner du de kurs og seminarer du måtte ønske å delta på. Ønsker du et tilpasset opplegg for styret eller for deg selv, lar det også seg ordne.  
Aktuelle og framtidige, kompetansetjenester i portalen:
  1. Grunnleggende styrekompetanse (kurs/seminar) - les mer og bestill
  2. Styrekompetanse for viderekomne (kurs) - les mer og bestill
  3. Styrekompetanse for spesielle målgrupper (styreleder, ansattevalgte, daglig leder etc.)
  4. Spesielle styretema og opplegg (kurs, foredrag, rådgivning eller coaching -åpent for alle eller tilpasset enkeltkunder)  
Grunnleggende

2.1: Grunnleggende styrekompetanse

Hvem tjenestene passer for

Oppleggene passer for eiere, styreledere, styremedlemmer, daglig ledere, funksjonsledere, og andre genuint styreinteresserte som ser for seg styreverv fremover, eller vil være i roller i samspill med styret.


Målsettingen med tjenesten:
Gir en helhetlig grunnplattform for forståelse av styrerollen og styrets arbeid. I det mest omfattende opplegget gis det et sertifiseringsbevis i styrearbeid, er en dokumentasjon på at deltakeren har gjennomgått grunnleggende styreopplæring.

Forutsetninger og forkunnskaper:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Det kreves av deltakerne at de er interessert i å forstå styrerollen og styreansvaret.

Innhold i tjenesten:

Grunnopplæringen i styrearbeid består av fire heldags styreseminarer, hver dag fra kl 10.00 – 15.00

De to første styreseminarene omhandler styret som organ, styrerollen og styrers arbeid, mens styreseminar nr. 3 og 4 omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi for styremedlemmer.
 

Det er også slik at styreseminar nr. 1 kan gjennomføres som et selvstendig styrekurs, og betegnes "intensivkurs i Styrearbeid" (når dette gjennomføres som enkeltkurs, noe flere også gjør).
 

For deltakere i Styresertifiseringsprogrammets fire styreseminarer, er det en integrert styretest som gjennomføres i forbindelse med styreseminarene nr. 2, 3 og 4.

Tjenestens innretning og kostnad/pris (priser oppgitt uten moms)

Alternativ a: Nettbasert styrekurs 2 + 2 timer  - og som inkluderer Den Lille Styrehåndboken/digital versjon: (3500,-)

Alternativ b: Endags opplegg/fysisk deltagelse (8000,-) 

Alternativ c: Deltagelse i sertifiseringsprogrammet med integrert styretest (25.000,-)

2.1 Bestilling av opplegg innen grunnleggende styrekompetanse 

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

bottom of page