top of page

Styreverktøy og løsninger (4)
 

SA_full logo Norge_blå_3x.png

Alle tilbud i Styreportalen er forhåndsdefinert med hensyn til pris

Aktuelle og framtidige, strategiske styreverktøy og maler i portalen:
  1. Virtuelt styrerom for håndtering av styresaker, styremøter m.v. - les mer
  2. Mal for strategisk plattform og plan
  3. Opplegg for strategigjennomføring, oppfølging og evaluering
  4. Mal og metode for samlet planlegging og oppfølging
  5. Mal for måling og rapportering (styring)
  6. Metode/oppskrift på innføring av kontinuerlig forbedring
  7. Modeller for incentiver og belønningssystemer 
Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved-3825.jpg
Styrerisiko ved konkursfare

5.1: Virtuelt styrerom (IT-løsning)

Definisjon og generelle behov

Denne systemløsningen tilbys styrer som vil kvalitetssikre og effektivisere eget styrearbeid, samt ha et sikkert sted for dokumenter og kommunikasjon. 

 

Målsetting med løsningen

Gjøre det sikrere og lettere å planlegge, gjennomføre og følgende opp styremøter og styresaker, samt kommunisere effektivt og sikkert i den forbindelse. Løsningen gir også mulighet for full oversikt over saks. og beslutnings-/styringsinfo og dokumentasjon.   

Tilnærming ved kjøp og implementering

Gjennom kontakt med mentor blir behovet avdekket, og en blir ført videre til anbefalt systemløsning. 

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Pris (minimum/maksimum): kr. xx til kr. xy.- pr. år - alt etter de pris-kritierier som skal dekkes. 

Alterntiv a: 

Alterntiv b:

Alternativ c: 

Bestilling av systemløsning for virtuelt styrerom

Ttilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

bottom of page